Noen ganger når man har mistet tenner i overkjeven kan det være snakk om erstatning i form av skruer eller tannimplantater. I slike tilfeller hvis det er snakk om store eller små jeksler så kan man ha et problem. Det er nemlig slik at røttene til side- eller baktennene i overkjeven sitter noen ganger tett inntil bihulen. Når en mister disse tennene av en eller annen grunn så kan denne nærheten til bihulen skape komplikasjoner ved innsetting av implantatet. For man kan nemlig komme inn i bihulen fordi det ikke er nok benhøyde i kjeven. Da kan man se noe slikt:

Her kan man se at den måleskruen til høyre merket med svart pil tydelig har gått forbi gulvet til bulen som er den hvite streken merket med røde piler. Dette var noe og var forventet ved boring i kjevebenet. I dette tilfelle hadde man planlangt en prosedyre der man skulle øke benhøyden med kunstig bein. I en slik prosedyre løfter og forflytter man bihulegulvet opp for å skape nok bentykkelse for innsetting av skruen. Etter denne prosedyren vil man la kroppen tilhele slik at man oppnår et tettere og tykkere beinhøyde. Da vil dette se slikt ut:

benøkning

I prinsippet gjør man dette i 2 seanser. Etter å utført benøkningen pleier pasienter å bli satt på D- og K2-vitamin for å stimulere til en optimal beindannelse. Etter 3-4 måneder har man da oppnådd nok tett bein til å sette skruene inn:

Slik kan overkommer man problemet med altfor grunt bihulegulv. Dette er ingen oppgave eller behandling som tannleger kan utføre. For å få til et slikt resultat må en oppsøke en oral kirug eller periodontist. Tannimplantater krever stor omtanke. Dette innebærer at pasienten skal bruke små mellombørster rundt implantatene for å unngå betennele rundt fiksturene. Implantater er ofte laget av titanlegeringer. Dette er et biokompatibelt fremmedlege som lett kan samle på belegg og bakterier. Så det å sette et tannimplatat i munnen er forpliktelse for livet. For pasienten skal være ekstra ops på deres renhold og vedlikehold.